CADANGAN KEPADA MANA MANA GABUNGAN POLITIK BARU UNTUK DIMASUKKAN KEDALAM MANIFESTO MEREKA. PEMBANGUNAN EKONOMI PESAT ; PELANGSAIAN SEMUA HUTANG KERAJAAN; PENGHAPUSAN CUKAI PENDAPATAN UNTUK RAKYAT ; PENDIDIKAN PERCUMA; DAN DIIKUTI, PENDAPATAN ASAS PERCUMA (FREE BASIC INCOME) UNTUK SETIAP KELUARGA, DAN PEMBASMIAN KEMISKINAN.

CADANGAN KEPADA MANA MANA GABUNGAN POLITIK BARU UNTUK DIMASUKKAN KEDALAM  MANIFESTO MEREKA.

PEMBANGUNAN EKONOMI PESAT ; PELANGSAIAN SEMUA HUTANG KERAJAAN; PENGHAPUSAN CUKAI PENDAPATAN UNTUK RAKYAT ; PENDIDIKAN PERCUMA; DAN DIIKUTI, PENDAPATAN ASAS PERCUMA (FREE BASIC INCOME) UNTUK SETIAP KELUARGA, DAN PEMBASMIAN KEMISKINAN.

BAGAIMANA?

PENGENALAN

Ini adalah sebuah kisah yang nampak sukar untuk dipercayai. Bayangkan kita tinggal di sebuah negara yang baru hendak bermula. Daripada kerajaan mencipta wang dan mengedarkannya kepada rakyat, kerajaan mengatakan kami akan hanya mencetak 3% wang negara, 97% daripada wang negara kami biarkan untuk dicipta oleh bank apabila mereka memberi pinjaman/pembiayaan.

Itulah permulaannya. Keadaan semasa adalah hasil dari kedudukan permulaan ini. Jika kerajaan berhutang wang hari ini, ini bermakna ia telah meminjamnya dari mereka yang telah memiliki wang tersebut dari wang yang telah dicipta oleh bank.

Bolehkah kerajaan mencipta wang? 1000% ya !!!

Tariklah balik hak mencipta wang dari bank bank.

Biarkan ia dicipta oleh sebuah badan yang dibawah kuasa dan bertanggungjawab kepada Parlimen. Kita akan hayati pembangunan ekonomi yang pesat dalam waktu yang singkat apabila badan tersebut menghalakan wang kepada projek-projek yang bersifat membangun negara saperti lebuh raya, loji kuasa, empangan, sekolah, kilang, hospital dan seumpamanya.

Daripada keadaan sekarang dimana bank swasta menghalakankan wang mengikut kepentingan peribadi mereka, yakni kepada pinjaman peribadi, kad kredit, perumahan dan hartanah komersil seperti yang berlaku hari ini. Dan hanya 16% dihala untuk ekonomi sebenar yang menghasilkan pengeluaran ekonomi dan pekerjaan.

Jika bahan yang diperlukan adalah dari dalam negara, kita tidak perlu meminjam satu sen pun dari luar negara untuk membangun negara.  Lupakan Bon Samurai – ia tidak mematuhi Syariah pun.

Bank pembangunan milik negara kita yang diupayakan boleh mengendali akaun semasa akan menghasil wang yang diperlukan melalui wang online dan wang buku cek.

Hanya satu perkara yang kita tidak boleh lakukan iaitu mencipta wang tempatan untuk membeli barang dari negara lain. Kita perlu menjual produk kita untuk mendapatkan produk mereka.

Jika kerajaan memerintah tidak berminat untuk melaksanakan cadangan ini; biarlah mana mana gabungan politik baru melakukannya! ( kami bersedia membantu merangka manifesto dan bersedia menubuhkan badan pemikir/pelaksana untuk mempraktikkannya).

Sebenarnya terdapat terlalu banyak kebenaran dan fakta yang menyokong perlaksanaan Cadangan di atas.

(Sila google #publicbanking #Positive Money, #International Movement for Monetary Reform #MovementforMonetaryJusticeMalaysia # mmj.my #publicbankinginstitute)

Dan kita tidak bersendirian di dunia dalam pengetahuan dan kepercayaan ini. Beberapa  Reformis Monetari Negara dari Malaysia kini akan berada in sya Allah diperantauan ekonomi miskin di Afrika dan Asia untuk membantu mereka mengguna ilmu pengetahuan ini.

Doakan untuk kami.


KESIMPULANNYA

Rahsia yang pihak bankir swasta  (private bankers) dunia mahu disembunyikan dari dunia dan bagaimana Bank of International Settlements telah membunuh setiap institusi perbankan awam (public banking) yang berjaya seperti Commonwealth Bank of Australia dan sebagainya (Sila rujuk buku tulisan Ellen Brown bertajuk ” The Public Bank  Solution- From Austerity to Prosperity” Penerbit – Third Millennium Press)

Supaya kuasa tetap berada didalam tangan para bankir swasta.

Bayangkan seandainya tiada bank swasta di Malaysia.

Semua warganegara dan syarikat memilikki akaun semasa dengan Bank Negara Malaysia (BNM di bawah kawalan Parlimen dan bukan kerajaan yg memerintah).

Semua penyelesaiaan transaksi wang negara dilakukan melalui akaun semasa di BNM.

BNM dengan mudah boleh mencipta semua wang yang diperlukan untuk membangunkan negara ini.

Kesemuanya dihala kepada ekonomi sebenar – empangan, lebuh raya, loji kuasa, kilang, sekolah, hospital, universiti, dll.

Tiada kebocoran seperti hari ini untuk pinjaman peribadi, perumahan dan hartanah mewah yang tidak boleh dijual (imbas kenyataan Menteri Zuraida baru-baru ini!)

Dan setiap keuntungan pembiayaan projek kembali ke BNM untuk memperkayakan kita lagi- tidak lagi bocor kepada pemilik pemilik individu bank swasta.

Semua rakyat akan mampu membeli rumah, tidak ada cukai pendapatan, pendidikan percuma, universiti percuma, dan tidak lama lagi akan disusuli pendapatan asas bulanan percuma untuk setiap keluarga, dan tiada lagi kemiskinan.

Dilain topik, mengenai Brexit yang sangat mengelirukan- mana  mana negara yang ingin keluar dari kesatuan kewangan negara negara harus dibenar berbuat demikian. Kesatuan kewangan negara negara adalah ide penghelah dari bankir swasta antarabangsa.

Greece akan selesai masalahnya dan menjadi makmur jika mereka Grexit dan mula menghasilkan wang sendiri lama dahulu.

Inilah penipuan yang paling halus #HalusOfPenipuan.

Dalam ucapan terkenalnya oleh Henry Ford – “Akan berlakulah revolusi keesokan harinya seandai orang ramai faham bagaimana wang dicipta.”

Sumber: Realmoney.com.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *