January 30, 2021

Apabila Monetary Justice Ke Bidang Politik; Perangkap-Perangkap Yang Harus Diawasi.     Semasa Kerajaan Persekutuan Kanada bereksperimen dengan kredit awam (public credit) yang dikeluarkan pada skala nasional, provinsi Alberta, Kanada, (…Read More)