January 2016

Keadaan yang sama dinegara kita, malah diseluruh dunia dimana bank dibenar mencipta wang disetiap negara. Seandainya wang yang dicipta bank diperuntukkan bank khusus untuk membiayai sektor syarikat ada juga untung (…Read More)

Country A with huge gold reserves but has no paper money to move its economy. Country B grows plenty of food and have a lot of paper money. Country A (…Read More)

Negara A mempunyai rizab emas yang besar tetapi tidak mempunyai wang kertas untuk menggerakkan ekonominya. Negara B hasilkan banyak makanan dan mempunyai banyak wang kertas. Negara A mahu makanan tersebut (…Read More)