E-Book Larangan Riba Didalam Al-Quran Dan Sunnah

Sebagai penjelasan kepada larangan Islam berkenaan riba (sebagai contohnya memberi dan membuat pinjaman dengan faedah dan lain-lain lagi), dan usaha:

  • Untuk mengingatkan golonganMuslim mengenai ajaran Qur’an danSunnah berkenaan larangan riba, dan terutamanya bahawa melanggari larangan ini merupakan sebahagian dari dosa yang amat besar;
  • Untuk mendedahkan akan rancangan besar kuasa zalim yang sudah pun berjaya meneruskan agendanya, melalui riba, untuk memperolehi kuasa keatas seluruh umat manusia. Sasaran mereka adalah untuk mendapatkan kawalan penuh, dan menggunakan kuasa tersebut untuk menghapuskan keimanan kepada Allah;
  • Untuk membantu umat Islam untuk keluar dari penglibatan secara langsung didalam riba, dan dengan itu dapat mengekalkan keimanan mereka, dan dalam masa yang sama menyedari bahawa pada hari ini ianya agak mustahil untuk hidup dengan bebas sepenuhnya daririba;
  • Untuk menjelaskan ekonomi berasaskan Sunnah (iaitu Sunnahberkaitan dengan perihal ekonomi) dan, terutamanya sekali, hakikat sebenar pasaran ekonomi yang bebas dan adil dan pelbagai cara bagaimana pasaran ekonomi pada hari ini telah dikorupkan sepenuhnya;
  • Untuk memberi amaran kepada golongan Muslim akan kemusnahan yang tidak boleh dielakkan lagi akan ekonomi yang berasaskan wang palsu yang tidak boleh ditebus, iaitu wang kertas, plastik dan wang elektronik; dan untuk menggalakkan mereka untuk kembali kepada penggunaan wang sebenar ciptaan Allah iaitu emas dan perak dan lain-lain lagi wang yang sebenar.
  • Untuk menyumbang kepada pengembalian pasaran yang bebas dan adil (dengan etika bisnes yang berlainan berbanding dengan kapitalisme yang berlandaskan riba) dengan menggalakkanba’i (perniagaan) dan bukan riba, dan mengumpulkan modal melalui pelaburan mudarabah dan musharaqa berbanding pinjaman bank dengan faedah.

Masanya itu telah tiba!

Muat turun E-book melalui pautan dibawah.

http://bit.ly/1kTglRz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *