February 2016

Semalam kita dimaklumkan, Bank Pusat telah, menurunkan keperluan rizab berkanun daripada 4% kepada 3.5%. Sebabnya bank pusat berfikir, sebagaimana sedang difikir seluruh dunia, bahawa ekonomi negara akan menurun dalam masa (…Read More)

Yesterday our central bank, we are informed, reduced statutory reserves requirement from 4% to 3.5 %. The whole idea is our central bank thinks, as the whole world is thinking, (…Read More)